Styrelsen och övriga förtroendevalda

Andreas_Lejon

Ordförande
Andreas Lejon
ordf@kmskoping.se
073 6122873

IMG_7261-150x150

Vice ordförande
Hasse Jerner
viceordf@kmskoping.se

Kassör
Anna-Lena Skog
kassor@kmskoping.se

Vice Kassör
Elisabet Hemström

Sekreterare
Fredrika Lejon
sekr@kmskoping.se

MAGNUSTHELE_1-150x150

Ledamot
Magnus Thele
ledamot1@kmskoping.se

Ledamot
Jimmy Andersson
ledamot2@kmskoping.se

Styrelsesuppleant
Fredrik Rambow
Jan Skog

Revisor
Göran Broberg

Revisorssuppleant:
Anna Andersson

Materialförvaltare
Jan Skog
070-366 74 83

mtrl@kmskoping.se

Slipförmän
Robert Skarin
070-748 79 05

Jan Skog
070-366 74 83

Klubbholmsommitté
Ulrik Larsson
Peter Hemström


klubbholmen@kmskoping.se

Säkerhetsbesiktningsman
Magnus Thele, 070 6324420
Magnus Thele är ensam kvar som besiktningsman. Kontakta honom ifall du vill ha en besiktning av utomstående. Besiktning har av SBU ersatts av en rutin för egenkontroll.

Miljösamordnare
Fredrik Rambow

Maskinförare
Göran Broberg
Jimmy Andersson
Jouni Holmgren
Bengt Lindell
Patrik Lindell
Johnny Pettersson
Rolf Rosenholm
Magnus Thele
Jan Skog
Benny Nywertz


070 – 5852616
070 – 5552783
073 – 7755322
070 – 9520720
073 – 5436007
076 – 8142080
073 – 9705023
070 – 6324420
070 – 3667483
070 – 6583952

Valberedning
Rolf Rosenholm (sammankallande)
Göran Broberg
Sven-Erling Nilsson

Rulla till toppen