Båtliv och miljö

Miljöregler och avfallsplan för Köpings Motorbåtssällskap

Miljöreglerna ska följas av alla medlemmar i Köpings Motorbåtssällskap (KMS)

Medlemmar i KMS ska använda de mest miljövänliga produkter vid underhåll och drift av båten.
Endast av myndigheter godkända båtbottenfärger och andra kemikalier får användas.

 • Undvik bottenmålning helt för att minska utsläpp av gifter.
 • Olika typer av polerande (antifouling) färger bör ej användas vid bottenmålning. Hårda färger rekommenderas.
 • Information om godkända och icke godkända båtbottenfärger finns på Kemikalisinspektionens hemsida, http://www.kemi.se/Öppnas i ett nytt fönster
 • Miljöglykol ”grön glykol” (propylenglykol) bör användas istället för ”vanlig” etylenglykol som är giftig.
 • Miljöoljor rekommenderas före mineraloljor.
 • Använd ej starka och giftiga rengöringsmedel.
 • Glykol, olja och bensin/diesel får Ej tömmas på marken eller i vattnet.
 • Lägg en torkduk under motorn för att suga upp spill eller läckage från motorn vid byte av olja eller oljefilter. Avfall kastas på miljöstationen för farligt avfall.
 • Töm motorn genom avtappningskran eller samla upp i hink bakom avgasröret. Häll inte ut på marken eller i vattnet.
 • Vid byte av kylvätska eller vid konservering ska detta ske under kontrollerad form och med uppsamlingskärl.
 • Uppsamlad vätska töms i därför avsedd behållare i miljöstationen för farligt avfall.
 • Vid bortskrapning av bottenfärg ska underliggande mark skyddas med presenning och uppsamlade färgrester slängas i särskild behållare i miljöstationen för farligt avfall. Torrskrapning förordas före våtslipning och högtryckstvätt.
 • Vid slipning av bottenmålade skrov skall slipmaskin vara försedd med uppsamlingspåse.
 • Omhändertagande av förorenat slagvatten ska genom särskild absorbent/uppsamlingsduk placeras i kölsvinet/motorrummet och regelbundet slängs i miljöstationen för farligt avfall.
 • Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda marken från eventuella bränsle och oljespill från motor och växelhus.
 • Undvik tomgångskörning och se till att serva motorn regelbundet vilket bidrar att hålla nere bränsleförbrukningen.
 • Vid akuta utsläpp av olja eller andra föroreningar till vatten, placera ut länsar och absorbenter och/eller kontakta Räddningstjänsten tel. 112.

Köpings Motorbåtssällskap hänvisar till Köpings Kommuns miljöstationÖppnas i ett nytt fönster vid Himmetavägen.

 • Allt avfall efter reperations och underhållsarbete ska respektive båtägare källsortera och lämnas till miljöstationen.
 • Alla hushållssopor tar respektive båtägare med sig hem och kastar i för det avsett kärl.
 • Båtägare ska hålla allmänt snyggt och rent vid sin vinter- uppställningsplats. Detta gäller även vår klubbholme Stavbyskär (Kråkan).
 • Töm ej toalettavfall i vattnet utan ytnyttja sugtömningen i småbåtshamnen. Ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar infördes under 2014. (Transportstyrelsen på uppdrag av regeringen).
Rulla till toppen