Klubbholmen – Stavbyskär – Kråkan

Stavbyskär är en ö i galten som sällskapet sedan länge har haft möjlighet att arrendera. Denna lilla ö rymmer många båtar, men det brukar ändå bli trångt till midsommar och till ärtsoppan på hösten!

På Kråkan har sällskapet under de senaste åren investerat många arbetstimmar för att göra besöken extra värdefulla och innehållsrika.

Det finns val tilltagna bryggor, liksom klubbhus, en modern toalett, gott om leksaker för barn och ungdomar. En bastu med dusch.

vi har försökt gjort vår klubbholme till en liten oas i galten.

Vi har en kommittee som sköter Kråkan och planerar för dess utveckling. Du hittar den här under Klubbholmskommittén.

Lämpliga inseglingar till klubbholmen sker från farleden, från Köping mellan öarna Kejsaren/Limporna och Broken.
Från Kvicksund, lämpligast mellan öarna Vässman och Biskopen.
 
Var observant på sjökortet, drygt 0,2 NM sydväst om Stavbyskärs södra spets (N59.28.130 O16.09.357) är djupet uppmätt till 1,5 meter. Här har dock uppmäts till 0,8 meter med flera vassa stenar!
 

Stavbyskär är en ö i galten som sällskapet sedan länge har haft möjlighet att arrendera. Denna lilla ö rymmer många båtar, men det brukar ändå bli trångt till midsommar och till ärtsoppan på hösten!

På Kråkan har sällskapet under de senaste åren investerat många arbetstimmar för att göra besöken extra värdefulla och innehållsrika.

Det finns val tilltagna bryggor, liksom klubbhus, en modern toalett, gott om leksaker för barn och ungdomar. En bastu med dusch.

vi har försökt gjort vår klubbholme till en liten oas i galten.

Vi har en kommittee som sköter Kråkan och planerar för dess utveckling. Du hittar den här under Klubbholmskommittén.

Lämpliga inseglingar till klubbholmen sker från farleden, från Köping mellan öarna Kejsaren/Limporna och Broken.
Från Kvicksund, lämpligast mellan öarna Vässman och Biskopen.
 
Var observant på sjökortet, drygt 0,2 NM sydväst om Stavbyskärs södra spets (N59.28.130 O16.09.357) är djupet uppmätt till 1,5 meter. Här har dock uppmäts till 0,8 meter med flera vassa stenar!
 

Stavbyskär är en ö i galten som sällskapet sedan länge har haft möjlighet att arrendera. Denna lilla ö rymmer många båtar, men det brukar ändå bli trångt till midsommar och till ärtsoppan på hösten!

På Kråkan har sällskapet under de senaste åren investerat många arbetstimmar för att göra besöken extra värdefulla och innehållsrika.

Det finns val tilltagna bryggor, liksom klubbhus, en modern toalett, gott om leksaker för barn och ungdomar. En bastu med dusch.

vi har försökt gjort vår klubbholme till en liten oas i galten.

Vi har en kommittee som sköter Kråkan och planerar för dess utveckling. Du hittar den här under Klubbholmskommittén.

Lämpliga inseglingar till klubbholmen sker från farleden, från Köping mellan öarna Kejsaren/Limporna och Broken.
Från Kvicksund, lämpligast mellan öarna Vässman och Biskopen.
 
Var observant på sjökortet, drygt 0,2 NM sydväst om Stavbyskärs södra spets (N59.28.130 O16.09.357) är djupet uppmätt till 1,5 meter. Här har dock uppmäts till 0,8 meter med flera vassa stenar!
 
Rulla till toppen