Sällskapets historia

Föreningen Köpings Motorbåtssällskap bildas. Förkortas KMS.

Bildande av Köpings Racerbåtklubb. Bildades av Harry Carlsson, Evald Carlsson, Elov Karlsson, Olle Olsson och Rune Söderqvist.

Svenska mästerskapet i I-Racer samt klass A-Racer, klass CS-Racer och klass C-Racer.

Svenska mästerskapet i klass A-Racer, klass CS-Racer och klass C-Racer.

Svenska mästerskapet i klass CS-Racer.Nordiskt mästerskap i klass C-Racer. Nationell tävling i klass A-Racer.

Europamästerskap och Sveriges Grand Prix för utbordarracers anornas vid Malmön. Närvarande bl.a prins Wilhelm

 • Sveriges Grand Prix i klass A-Racer och klass C-Racer.
  Nuvarande slipområde arrenderas av Köpings Hamn. Båthusen uppförs.
 • El framdrages till slipen.
 • (1959) KMS bildar bildar en Racersektion. Anordnar tävling i klasserna A-Racer, CS-Racer och C-Racer.

KMS Racersektion ordnar tävling i klasserna C-Racer och CS-Racer samt SM i klass A-Racer.

 • (1965) Klubbholmen arrenderas av Avhulta. Kallas i folkmun för KRÅKAN. I gamla sjökort skala 1:50.000 heter ön Kråkholmen. I nya sjökort skala 1:25.000 heter den Stavbyskär.
 • Brygga byggs på Kråkan.
 • Redskapsskjul uppförs på Kråkan.
 • (1980) Köp av mobilkran till slipen.

Vatten framdrages till slipen.

 • (1985) Nya flytbryggor 21m vid Kråkan.
 • Köp av traktor.
 • Pålning av kranplats på slipen.
 • Betongplatta för kran på slipen.
 • Slipområdet tillfördes ett område som tidigare använts av hamnen som upplagsplats.
 • Bastu uppförs på Kråkan
 • (1998) Upprustning av elanläggning på slipen.
 • KMS anordnar MBF:s navigationstävling. MBF = Mälarens Båtförbund.
 • Dränering runt hus C på slipområdet.

KMS anordnar MBF:s båtdag.

Nytt redskapsskjul på Kråkan

Ny kran.Lyftkapacitet 12 ton

 • Fick 4 begagnade betongbryggor av Köpings kommun. Renoveras under vinter 2005-06 för utplacering vid Kråkan under 2006.

Renovering av befintlig bastu på Kråkan
 

 • (2014) Påbörjat planering för ny toalett på Kråkan. 
 • Ny betongplatta under mobilkranen på Slipen.
 • (2015) Ny toalett invigs på Kråkan

Rulla till toppen